LABEL DALAM HURUF

A B D G H I J L M N O P R S T U

JAKOBUS 1

JAKOBUS 1

1:1 Ahu surat ni si Jakobus, naposo ni Debata dohot Tuhan Jesus Kristus, mandapothon na sampuludua marga, na di parserahan: Tabi ma di hamu!
1:2 Ale angka donganku, las ni roha sambing ma rajumi hamu i, anggo madabu hamu tu bagasan ragam ni pangunjunan.
1:3 Boto hamu ma: Na mangkorhon habengeton do pangunjunan na tu haporseaonmuna.
1:4 Alai ingkon dihorhon habengeton i do ulaon na sun denggan, asa gabe rimpas hamu, angka na so marlindang, na so marnahurang.
1:5 Ai molo adong di tongatongamuna na hurangan bisuk, dipangido ma tu Debata, na bulus mangalehon di saluhut jala ndang marpangea, dung i lehononna ma tu ibana.
1:6 Alai di bagasan haporseaon ma ibana mangido, unang marganggu ni roha; ai na ganggu roha i, tudos do tu galumbang ni laut, na pinahuturhutur jala na pinalindaklindak ni alogo.
1:7 Unang ma diparbaga roha ni halak i, jaloonna agia aha sian Tuhan i!
1:8 Ai halak na mardua roha, na gaor do i di saluhut angka dalanna.
1:9 Alai dipuji dongan na toruk i ma dirina siala timbona i!
1:10 Songon i na mora i, siala hatoruhonna; ai na laho salpu ma ibana songon bungabunga na di ladang i.
1:11 Ai binsar ma mata ni ari dohot mohopna, jadi rahar ma duhut i, marurus ma bungana, mago ma rupana na jengkar i. Songon i ma laho malos na mora i di bagasan angka dalanna.
1:12 Martua do halak na manaon di pangunjunan i: Ai dung tau ibana, jaloonna ma tumpal hangoluan, naung diparbagabaga tu angka na holong roha di Ibana.
1:13 Unang ma didok manang ise, jumpa tarunjun ibana: Na tarunjun do ahu sian Debata! Ai ndang masa di Debata pangunjunan tu hajahaton; ndang diunjuni Ibana manang ise.
1:14 Alai ditaiti jala dipaelaela sangkapsangkap ni rohana sandiri do ganup, umbahen na tarunjun.
1:15 Jadi dung manjangkon sangkapsangkap ni roha i, ditubuhon ma dosa; alai dung gok dosa i, ditubuhon ma hamatean.
1:16 Unang ma hamu lilu, angka donganku na hinaholongan!
1:17 Saluhutna silehonlehon na denggan, nasa ulibasa na mauliutus, i ma na ro sian ginjang, sian Ama ni na tiur, na so olo muba, na so umboto agia halinu ni hamimimbar.
1:18 Sian tahi ni rohana do ditubuhon Ibana hita marhitehite hata hasintongan i, asa hita hira patumonaan sian angka na tinompana i.
1:19 Ingot hamu ma, angka donganku na hinaholongan: Ganup jolma, girgir ma ibana mananginangi, bangkol ma ibana mangkatai, bangkol ma tarrimas!
1:20 Ai ndang diulahon rimas ni jolma hatigoran ni Debata.
1:21 Dibahen i, bolongkon hamu ma nasa na roa ro di hajahaton na lohot i; marlambok ni roha ma hamu manjalo hata na sinuan tu bagasan rohamuna, na tarbahen paluahon tondimuna.
1:22 Alai gabe siulahon Hata i ma hamu, unang holan pananginangi, angka na paotootohon dirina!
1:23 Ai pananginangi di hata i, anggo so diulahon, tudos ma i tu halak na paberengbereng rupa ni bohina di sorminan.
1:24 Ai dibereng do dirina, dung i laho ma ibana, gabe ndang diboto be rupana.
1:25 Alai na mamereng torus tu bagasan uhum haluaon na sun denggan i jala mian disi, i ma na martua marhite sian pangulaonna i, anggo so pananginangi na mangkalupahon, siula ulaon i tahe ibana.
1:26 Molo adong na mandok di bagasan rohana, na daulat ibana, hape ndang dirantei dilana, diansi do tahe rohana: Na magopo ma hadaulatonna i.
1:27 On do hadaulaton na ias jala na so marlindang, di roha ni Debata Ama: Mandulo angka na so marama, so marina dohot angka na mabalu di haporsuhonnasida, huhut mangaramoti diriniba maralohon portibi on, unang marlindang.

ALKITAB BAHASA BATAK
Lirik Lagu Suplemen Buku Ende
Lirik Lagu Buku Ende

No comments:

Post a comment

Bila anda diberkati dengan artikel di atas dan Suka artikel ini? Klik Like, Tweet atau Share dengan teman Facebook anda:

Dapatkan Lirik Buku Ende dengan memasukkan alamat email, GRATIS:

Delivered by FeedBurner

COMMENT DI FACEBOOK