LABEL DALAM HURUF

A B D G H I J L M N O P R S T U

B.E.351 : MARTUA DONGAN ANGKA NA

1. Beha ma hita ia dung marujung Paraloanta di portibi on
Dung na malua hita na mangusung Na dokdok i di atas tano on
Lao muli hita tu banuaginjang Dung pinaspashon orbuk tano i
Di na jonok tinatap hasonangan Na pinarsinta ni rohanta i

2. Beha ma hita molo disondangi Panondang na so olo sundut be
Dalanta jala dosa dilongkangi Tuhanta sian hita on sude
So dipabali tihas i be hita So manolsoli be rohanta i
Di na tatopot saluhut donganta Naung sonang di banuaginjang i?

3. Beha ma hita molo taihuthon Panogunogu ni Tuhanta i
Soada be na tau mangambat hita Sian jambarta na di surgo i
Di na tiur pamereng ni matanta Marnida Jesus, Sipangolu i
Na sangap mangkunduli habangsaNa Manggomgom nasa parluhutan i ?

4. Beha ma hita molo begeonta Soara ni Tuhanta Jesus i
Manjouhon hita na pinaluaNa Tu haroanNa na rade disi
Di na taida bogas ni bugangNa Habaoran ni mudarNa uju i
Na paluahon hita sian dosa Nang hamatean salelengnai?

5. Beha ma hita Na so dung diida So dung dibege manang ise pe
I ma turpukta molo masuk hita Tu hasonangan na di surgo i
Nang loja nang hodohan situtu Lao mareakkon bagas ni Tuhanta
Na uli jala sun denggan tutu.

No comments:

Post a comment

Bila anda diberkati dengan artikel di atas dan Suka artikel ini? Klik Like, Tweet atau Share dengan teman Facebook anda:

Dapatkan Lirik Buku Ende dengan memasukkan alamat email, GRATIS:

Delivered by FeedBurner

COMMENT DI FACEBOOK