LABEL DALAM HURUF

A B D G H I J L M N O P R S T U

2 PETRUS 2

2 PETRUS 2

2:1 Alai hehe do nang najolo angka panurirang pargapgap di tongatonga ni natorop; songon i nang nuaeng ro tu tongatongamuna angka guru pargapgap, siboan parsirangan hamagoan, pola do soadahononna Tuhan na manobus nasida, gabe lingkup do tu dirinasida hamagoan, diaithon nasida.
2:2 Torop na mangihuthon pansuasaehonnasida; ala ni nasida gabe hona insak do agama hasintongan i.
2:3 Sian roha na marpambuat parlabahononna do hamu marhitehite hata sipaotooto. Sian nahinan dope ndang sulon uhum na tu nasida, jala ndang tarlalap hamagoan di nasida.
2:4 Ai gari angka surusuruan na mardosa, ndang diolani Debata: Na didabu do nasida tu banua toru, tu lung haholomon, paramothon nasida tu uhum.
2:5 Nang hasiangan na robi i, ndang diolani Ibana; alai diramoti do paualu si Noak, parjamita hatigoran i, di na tinongosna aek na sumar i mangkungkupi portibi na jahat i.
2:6 Nang huta Sodom dohot Gumora, diparsiragongi do, laho manguhumi, pajongjong lumbalumba taringot tu na masa sogot tu angka na tois.
2:7 Alai dipalua do si Lot na tigor i, na niarsahan ni angka na so maruhum i marhitehite harorangon na niulanasida.
2:8 Ai marhite sian na niidana dohot na binegena ariari diarsakkon tondi ni partigor i do pambahenannasida na so maruhum i, di na maringanan ibana di tongatonganasida.
2:9 Diboto Tuhan i do, paluahon angka na daulat sian pangunjunan dohot pajagahon angka pargeduk, asa hona pinsang nasida di ari uhum i.
2:10 Gumodang ma angka sipaolooloi sibuk, siulahon hahisapon na pahodarhon, angka parhu ni roha di panggomgomion; angka na garang do nasida jala na tois, na so mabiar manginsahi angka parhasangapon.
2:11 Gari angka surusuruan, atik pe sumurung hagogoon dohot huasonasida, gari so mandabuhon uhum paminsangon dompak nasida di jolo ni Tuhan i.
2:12 Alai songon binatang na so marroha do nasida, angka sitangkupon jala sibunuon hian, umbahen na tubu; na manginsahi do nasida di na so binotonasida, gabe mago ma di hamagoannasida.
2:13 Upa hageduhon i do diluahon nasida; halalas ni roha do dijujur nasida pargadombuson ariari; sap angka hahodaron dohot hagigian do nasida, na ripe mansuasaehon di bagasan hahisaponnasida, di na rap mangan nasida dohot hamu.
2:14 Gok pangalangkupon do matanasida; na so mansadi nasida mardosa, diellemellem do roha ni angka na hurang togu, dipasomalsomal do rohana tu pangahution: Angka anak jea do nasida.
2:15 Ditadingkon do dalan na tigor i, gabe lilu, mangihuthon dalan ni si Bileam, anak ni si Beor, na holong roha di upa hageduhon i.
2:16 Alai hona ajar do ibana di pangalaosionna i, ai dorbia na tarrante, na so parsoara hian, i do gabe mangkuling marsoara jolma, mangalo lalaen ni panurirang i.
2:17 Angka mual na so maraek do nasida, angka ombun na niullus ni halisungsung; holom ni na holom do dipadiri di nasida.
2:18 Ai dihatahon nasida do haotoon na tarlobi burnang, laho mangeleala, marhitehite hisaphisap ni sibuk dohot pargadombuson, dongan na imbaru maporus dope, tumadingkon angka pardalan na di bagasan haliluon.
2:19 Dibagabagahon nasida do haluaon, atik pe hatoban ni hamagoan i nasida; ai ia i na patunduk halak, hatoban ni i do ibana.
2:20 Ai angka naung maporus pasidingkon hahodaron ni portibi on, di na tinandanasida Tuhan Jesus Kristus, Sipalua i: Anggo mangulahi taralit jala talu, gabe jumorbut ma ujungna sian bonana.
2:21 Ai dumenggan do di nasida, aut unang ditanda nasida dalan hatigoran i, sian na tumundalhon uhum na badia, naung sahat tu nasida, naung tinandanasida i.
2:22 Jumpang do di nasida hata ni umpama na sintong on: Na mulak do biang tu utautana, jala na margulu do babi di na rotakna, dung mangarembe.

ALKITAB BAHASA BATAK
Lirik Lagu Suplemen Buku Ende
Lirik Lagu Buku Ende

No comments:

Post a comment

Bila anda diberkati dengan artikel di atas dan Suka artikel ini? Klik Like, Tweet atau Share dengan teman Facebook anda:

Dapatkan Lirik Buku Ende dengan memasukkan alamat email, GRATIS:

Delivered by FeedBurner

COMMENT DI FACEBOOK